İletişim için
Blog Haberler

Şeker hastalarına öneri: Karbonhidratı en son tüketin

Yeni yapılan ufak çaplı bir çalışmada öğün içerisinde karbonhidratların protein ve sebzelerden sonra tüketilmesinin şeker hastalarında kan şekeri kontrolüne yardımcı olduğu gösterilmiştir.

Obeziteye bağlı olarak şeker hastalığı gelişen 11 kişi yapılan bu çalışmada katılımcılara ilk durumda karbonhidratları protein ve sebzelerden 15 dk önce yenmesi istenirken; ikinci durumda ise tam aksine karbonhidratları protein ve sebzelerde 15 dk sonra tüketmeleri istenmiş. Her iki durumda da yemek öncesi, 30. Dk, 1. Saat ve 2. Saatte kan şekerleri ölçülmüş. Sonuçlar karşılaştırıldığında, karbonhidratın sonra yendiği durumda kan şekerlerinin % 28.7 oranında daha düşük olduğu belirtilmiş.

Bu pilot çalışmadan elde edilen sonuçlar karbonhidratın kan şekeri üzerine en etkili besin öğesi olduğunu bir kez daha göstermiştir. Aynı zamanda kısa dönemde (yemek sonrası 2 saatlik süreç) besinlerin hangi sırayla yendiğinin kan şekeri üzerine etkilerinin farklı olduğunu da ortaya koymuştur. Ancak bu durumun uzun vadede şeker hastalarına ne gibi yararlar sağlayacağı henüz bilinmemektedir. Yeni çalışmalarla bu durumun değerlendirilmesi konuyu daha da aydınlatacaktır. 

Kaynak:

Shukla AP, İliescu RG, Thomas CE, Aronne LJ. Food Order Has a Significant Impact on Postprandial Glucose and Insulin Levels. Diabetes Care, 2015, 38(7): e98-e99.