İletişim için
Blog Haberler

Sebze ve meyvelerdeki risk: Ziraii İlaç Kalıntısı

Harvard Halk Sağlığı Bölümü’nün yaptığı bir araştırmaya göre yüksek miktarda ziraii ilaç kalıntısı içeren meyve ve sebzeleri tüketen erkeklerin sperm sayısı ve kalitesi düşüyor.

Bu konuda yapılan ilk çalışma olması bakımından önemli olan bu çalışmanın detaylarına bakıldığında 2007-2012 yılları arasında 115 erkekten alınan 338 sperm örneği ve beslenme alışkanlıklarını ölçen detaylı bir anket ile yapıldığı görülüyor.

Çalışmadan elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde günde 1.5 porsiyon ve üzerinde yüksek ziraii ilaç kalıntısına sahip meyve ve sebze tüketen erkeklerin sperm sayısının % 49 ve normal sperm yüzdesinin % 32 daha az olduğu görülmüştür.

Kısırlığın üreme çağındaki çiftlerin % 12-16’sını etkileyen önemli bir sorun olması ve erkeğe bağlı kısırlığın da bu çiftlerin % 30’unu oluşturuyor olması nedeniyle bu sonuçlar bizim için önemlidir.

Ancak yine de bu sonuçlardan hareketle kısırlık riskini azaltmak için sebze-meyve tüketimini azaltalım gibi bir yorum yapmak kesinlikle doğru değildir. Meyve-sebzelerin içerdiği vitamin-mineral ve biyoaktif bileşenler birçok hastalığa karşı koruyucu etkilere sahiptir. Bu nedenle tüketimi azaltmak yerine ziraii ilaç kalıntılarını en aza indirmek için gerekli çabaları göstermek doğru bir yaklaşım olacaktır.

Kaynak:
Chiu YH, Afeiche MC, Gaskins AJ, et al. Fruit and vegetable intake and their pesticide residues in relation to semen quality among men from a fertility clinic. Hum. Reprod. (2015), First published online: March 30, 2015. doi: 10.1093/humrep/dev064