İletişim için
Blog Haberler

Pancar suyunun antrenman sonrası toparlanma etkisi içerdiği antioksidanlardan dolayı olabilir mi?

Antrenman sonrası pancar suyu tüketimi kas ağrısının azaltılmasında ve toparlanmanın artmasına yardımcıdır. Ancak performans üzerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bununla beraber yeni yapılan çalışmanın sonuçlarına göre pancar suyunun toparlanma üzerine etkisinin sanıldığı gibi yüksek antioksidan içeriğinden dolayı olmadığı gösterilmektedir.
 
Çalışmaya üniversite takım sporu oyuncuları katılmıştır. Sprint testinden sonra ya pancar suyu ya da plasebo içecek tükettirilmiştir.
 
Çalışma sonuçlarına göre tekrarlı sprint testleri ile kas hasarı oluşturulduktan sonra 4 gün boyunca verilen pancar suyu dinamik kas fonksiyonu ve kas ağrısı değerlendirilmiştir. Pancar suyu tüketenlerde sprint testten 72 saat sonra sıçrama yüksekliği plasebo gruba göre %7.6 daha fazla  bulunmuştur. Reaktif kuvvet indeksi de plasebo gruba kıyasla yüksek bulunmuştur.
 
Araştırmacılar pancar suyunun egzersiz sonrası iyi bir toparlanma içeceği olabileceğini, ancak gerçekte etkilerinin nasıl olacağının bilinmediğini belirtmektedir.
 
Bu çalışmada pancar suyunun sistemik değişiklikler ve oksidatif stres veya kas hasarının diğer biyokimyasal markerleri üzerine etkisi incelenmemiştir.
 
Bu çalışma pancar suyunun antioksidan içeriğinin yüksek olmasından dolayı, hücreleri oksidatif strese karşı koruduğu hipotezi ile planlanmıştır. Ancak pancar suyu tüketen grupta da plasebo grupta da oksidatif stresin hem indirekt (lipid hidroperoksidaz ve protein karbonil) hem de direkt markerleri (serbest radikal üretimi) arasında fark yoktur.
 
Kaynak: http://www.nutraingredients.com/Research/Beetroot-juice-helps-muscle-recovery-but-not-through-antioxidants