İletişim için
Blog Haberler

Organik ürün nedir? Faydaları nelerdir?

Organik besin dünyanın birçok yerinde popüler hale geldi. Organik besin talebinin artmasına bağlı olarak üretimi de arttı, fakat son zamanlarda bu talep ihtiyacı aştı. 

Organik besini bu kadar çok popüler yapan nedir?
Organik besin gerçekten daha sağlıklı mıdır?
Daha besleyicimidir?
Çevre için daha iyi midir?
Bütün bu etiketlerin anlamı nedir?
Neden bu kadar çok pahalıdır?
Organik besin almak için ne kadar ödeyebilirim?

Organik Ürün Nedir?

Organik ürün, en basit anlatımıyla tarım ürününün işlenmesinde ve yetiştirilmesinde hiçbir yabancı kimyasal madde kullanılmayışıdır. Organik bitkisel üretimde toprağın biyoçeşitliliğini geliştiren, toprağın organik maddesini koruyan veya artıran, toprağı sıkıştırmayan ve erozyonu engelleyen toprak işleme teknikleri kullanılır. Organik tarımda kullanılan üretim teknikleri çevre kirliliğini engellemeli veya minimuma indirmelidir.

Organik olarak değerlendirilecek bitkisel ürünler için, tek yıllık bitkilerde ekim tarihinden itibaren en az iki yıl, mera ve yem bitkilerinde yem olarak kullanılmasından önce en az iki yıl, çok yıllık bitkilerde ise ilk organik ürün hasadından önce üç yıllık geçiş sürecinin uygulanması gerekir. Geçiş sürecinde bitkisel üretim için ilgili üretim alanında bu Yönetmelik ile yasaklanmış girdinin kullanıldığı en son tarih temel alınır.

Organik Ürünler Organik Olmayan Ürünlerden Daha Besleyici midir?

Net bir kanıt yoktur. Bazı çalışmalar organik olarak yetiştirilen meyvelerin ve sebzelerin geleneksel olarak yetiştirilen ürünlere göre ortalamanın üzerinde, çok az daha fazla C vitamini seviyesinin, iz elementlerin ve antioksidan maddeleri içerebileceğini söylemektedir. Ancak, birçok bilimsel çalışmada organik ve organik olmayan besinler arasında besleyici açıdan hiçbir farklılık bulunmamıştır.

Organik Besinin Faydaları Nelerdir?

Bazı çalışmalar, organik besinlerin bölgesel olarak yetiştirilen benzelerinden daha fazla besin öğelerine sahip olduğunu göstermektedir. Ek olarak koruyuculara, kimyasallara ve besinlere alerjisi olan insanlarda sadece organik besinleri tükettiğinde bu semptomların azaldığı veya yok olduğu görülmüştür.  Ayrıca:

• Organik ürün pestisitleri daha az içerir. Pestisitler: fungusitler, herbisitler ve insektisitler gibi kimyasallardır. Bu kimyasallar bölgesel tarımda çokça kullanılan ve yediğimiz besinlerin içinde veya üzerinde kalan kimyasal kalıntılardır.

• Organik besin sıklıkla daha tazedir. Taze besinin lezzeti daha iyidir. Organik besin de yenildiğinde genellikle daha tazedir. Çünkü son kullanma tarihini uzatmak için kullanılan koruyucuları içermez.

• Organik çiftçilik çevre için daha iyidir. Organik çiftçilik uygulamaları hava kirliliğini azaltır, suyu korur, toprak kaymasını azaltır, toprak verimliliğini arttırır ve daha az enerji kullanır. Organik çiftçilik küçük hayvanlar ve kuşlar için de daha iyidir, çünkü kimyasal ilaç kalıntıları kuşlar ve küçük hayvanlar için yeniden üremeyi zorlaştırabilir ve hatta onları öldürebilir.

Organik olarak yetiştirilen hayvanlara: antibiyotikler, büyüme hormanları verilmemelidir veya diğer hayvanların ürünleriyle beslenilmemelidirler. Antibiyotiklerin kullanımı et üretiminde bakterinin antibiyotik direnç oluşturmasına yardım eder. Bunun anlamı bu belirtiye sahip olan birisi hasta olduğunda antibiyotik tedavisi için daha az duyarlı olacaktır. Organik olarak yetiştirilen hayvanları diğer hayvanların ürünleriyle beslememek büyük baş hayvan hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Buna ek olarak, hareket etmek ve dışarıya erişim için hem daha kalabalık ortamlar hem de hastalanma derecesine gelen hayvanlar için, hayvanların sağlığını korumaya yardımcı olması için hayvanlara daha fazla alan  verilir.

Organik üretim :

• Pestisitler kullanılmaz     

• Doğal gübrelerle yetiştirilirler   (hayvan gübresi, organik gübre)

• Otlar doğal olarak kontrol edilir    (Ürün rotasyonu, toprağı sürme)

• Böcekler doğal yöntemler kullanılarak kontrol edilirler (kuşlar, kapanlar, yararlı böcekler)  kullanılır.

Geleneksel yetiştirme üretimi:

• Pestisitler kullanılır.

• Sentetik ya da kimyasal gübrelerle yetiştirilirler.

• Otlar kimyasal ilaçlarla kontrol edilir.

• Zararlıları ve hastalıkları önlemek için tarımsal ilaçlar kullanılır. 

Organik Çiftçilik

Organik çiftçilik besin ve lif üretmek için kullanılan tarımsal üretim sistemleri anlamına gelir. Organik çiftçiler sentetik ilaçları veya gübreleri kullanmazlar. Çiftçiler tarlada sentetik ilaçlar ve gübreler yerine biyolojik çeşitliliğe güvenirler, bu da doğal olarak zararlı organizmaların tahıllara zarar vermesini azaltır veya önler. Organik çiftçiler ayrıca bilinçli bir şekilde toprağın verimliliği için bakım ve ikmalini yaparlar.  Tarımsal ürünlerin bütün çeşitleri, doğal ortamlar, et, mandıra, yumurtalar, pamuk gibi lifler, çiçekler ve işlenmiş gıda ürünleri organik olarak üretilir.