İletişim için
Blog Haberler

Midenizdeki bakteriler sizi obeziteye karşı koruyor olabilir mi?

Helikobakter pilori (H. pilori) adlı bakteri gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıklarının en önemli nedenlerinden biridir. Hatta kimi zaman durumu kanserleşmeye kadar götürebilmektedir. Aslında dünya nüfusunun yaklaşık olarak yarısı H. pilori ile enfekte olmuştur yani vücutlarında bu bakteriyi barındırmaktadır. Ancak bu bireylerin % 20’sinde belirtiler gelişmekte ve hastalık ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla erken dönemde tedavi edilmesi önemlidir. Ancak son dönemlerde yapılan incelemeler tedavi alanlarda aynı zamanda kilo artışının da olduğunu göstermektedir.

Avrupa ülkelerinin yanı sıra Japonya, Amerika ve Avustralya’da konuyla ilgili yapılmış 49 çalışma toparlanıp sonuçları değerlendirildiğinde H.pilori enfeksiyonu ve obezite arasında ters bir orantı olduğu bulunmuş. Buna göre H.pilori kolonizasyonu azaltıldıkça obezite/şişmanlık oranlarının artış gösterdiği belirtilmiştir. Bu sonuçtan hareketle H.pilori tedavisi gören bireylerde kilo artışı olabileceği bilinmeli ve tedavi sürecinde ve sonrasında sağlıklı beslenme ilkeleri benimsenerek kilo alımının önlenmesi hedeflenmelidir.

Kaynak:

Lender N, Talley NJ, Enck P, Haag S, Zipfel S, Morrison M, Holtmann GJ. Review article: associations between Helicobacter pylori and obesity - an ecological study. Aliment Pharmacol Ther, 2014, 40: 24–31.