İletişim için
Blog Haberler

Kolon kanserinde beyaz çayın rolü

Beyaz çayın kolon kanserli hücrelerin çoğalması üzerine etkilerini araştıran yeni bir çalışmada elde edilen sonuçlar oldukça umut verici görünmektedir.

Beyaz çay, çay yapraklarının taze yaprak ve tomurcuklarından elde edilen ve çay türleri arasında en az oksidasyona uğrayan türdür. Bu da beyaz çayın antioksidan kapasitesinin yüksek olacağı ve dolayısıyla hücreleri oluşabilecek tüm hasarlara karşı koruyabileceği fikrini doğurmaktadır.

Bu fikirden hareketle beyaz çayın antioksidan kapasitesine ve kolon kanseri üzerine etkilerine bakan bu çalışmada elde edilen sonuçlar şöyledir;

- Sıcak suda 5 dk demlendirildikten sonra elde edilen çay özütünün kuru ağırlığının her bir gramında 530 +- 10.6 mg flavonoid bulunduğu ve antioksidan aktivitesinin de bu fenolik içerikten kaynaklandığı belirtilmiştir.

- Özütün normal hücreleri DNA hasarına karşı % 64.3 oranında koruduğu bulunmuştur (Oluşacak böyle bir hasarın da kanser gibi birçok dejeneratif hastalığın temelinde yatan faktör olduğu bilinmelidir).

- Elde edilen çay özütünün kanserli hücrelerde bu hücreleri öldüren kaspaz enzimlerini aktive ederek kanserli hücrelerin çoğalmasını yavaşlattığı görülmüştür. Aynı zamanda sağlıklı hücrelere herhangi bir toksik etki yaratmaması da oldukça önemli bir bulgu olarak belirtilmiştir.

Tüm bu sonuçlar beyaz çay özütünün düşük konsantrasyonlarda bile DNA hasarına karşı koruyucu olduğunu ve bu etkinin artan konsantrasyonla birlikte arttığını göstermiştir.

Kaynak:
Hajiaghaalipour F, Kanthimathi MS, Sanusi J, Rajarajeswaran J. White tea inhibits proliferation of the colon cancer cell line, HT-29, activates caspases and protects DNA of normal cells against oxidative damage. Food Chem. 2015 Feb 15; 169:401-10. doi: 10.1016/j.foodchem.2014.07.005.