İletişim için
Blog Haberler

Kahvenin bir faydası daha

Kahve ve siroz arasındaki ilişkiyi değerlendiren 2015 yılına kadar yapılan tüm çalışmalar birarada ele alındığında düzenli kahve içiminin karaciğer sirozu riskini azalttığı sonucuna varılmıştır.

Karaciğer vücudumuzun en büyük organıdır ve karbonhidrat, protein, yağ metabolizması, safra üretimi, amonyağın üreye çevrilmesi, vitaminlerin depolanması, vücudun toksinlerden arındırılmasını sağlama gibi birçok önemli görevi bulunmaktadır. Siroz hastalarında alkol vb nedenlerle uzun süre toksinlere maruziyet sonucu karaciğer hasar alır. Bu durum karaciğer yetmezliği ve kanser riskini arttırması nedeniyle ölümcül bir hal alabilmektedir.

Yapılan analizde günde 2 fincan fazladan kahve tüketiminin siroz riskini % 44 azalttığı ve sirozdan ölme riskini hemen hemen yarıya indirdiği görülmüştür. Bu verilerden hareketle de kahvenin siroza karşı koruyucu olabileceği sonucuna varılmıştır.

Kaynak:
Kennedy, O. J., Roderick, P., Buchanan, R., Fallowfield, J. A., Hayes, P. C. and Parkes, J. (2016), Systematic review with meta-analysis: coffee consumption and the risk of cirrhosis. Alimentary Pharmacology & Therapeutics. doi: 10.1111/apt.13523