İletişim için
Blog Haberler

İşlenmiş et ürünleri tüketenlerin kalp yetmezliğinden ölme riski daha yüksek

Et ürünleri dendiğinde birçok ürün akla gelir. İşlenmiş et ürünleri de (salam, sosis, sucuk, pastırma, füme et, vb.) bu grubun önemli bir kısmını kapsamaktadır. Tüm bu ürünlerin ana içeriği et olmakla birlikte renk, şekil ve lezzet bakımından farklılık gösterirler. Bunun nedeni etin farklı işlemlere tabi olmasıdır. Bu işlemler tuzlama, tütsüleme, kurutma, koruyucu eklenmesi gibi işlemlerdir. Son dönemlerde yapılan çalışmalarda ete uygulanan bu işlemlerin sağlığı olumsuz yönde etkilediğine yönelik veriler elde edilmektedir.

İsviçre’de yapılan bir çalışmada herhangi bir kalp hastalığı veya kanser geçmişi bulunmayan 37.035 katılımcı 12 yıl boyunca takip edilmiş. Çalışma sonunda 2.891 kişi kalp yetmezliği tanısı almış ve bunların da 266’sı kalp yetmezliği nedeniyle vefat etmiştir. İşlenmiş et tüketimleri incelendiğinde günde 75 g ve üzerinde işlenmiş et tüketenlerde kalp yetmezliği oluşma riski günde 25 g ve altında tüketenlere göre % 28 arttığı görülmüştür. İşlenmiş et tüketimindeki her 50 g’lık artış kalp yetmezliği oluşma riskini % 8 arttırırken, kalp yetmezliğinden ölme riskini de % 38 arttırmıştır. Bu nedenle araştırmacılar, kalp yetmezliği ve diğer kalp hastalıkları riskini azaltmak için işlenmiş et ürünlerinden kaçınılmasını ve diyette mutlaka meyve, sebze, balık ve tahıllara yer verilmesini önermektedir.

Kaynak:

Kaluza J, Akesson A, Wolk A. Processed and Unprocessed Red Meat Consumption and Risk of Heart Failure: A Prospective Study of Men. Circulation: Heart Failure, 2014, Published online before print, doi: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.113.000921.