İletişim için
Blog Haberler

Fast food çocuklarda okul başarısını düşürebilir

Amerika’da 11.740 okul çağı çocuk üzerinde yapılan bir çalışmada fast food yemenin matematik, bilim, okuma gibi alanlardaki test skorlarında düşüşe neden olabildiği gösterilmiştir.

Clinical Pediatrics dergisinde yayınlanan bu çalışmanın detaylarına bakıldığında günlük olarak fast food yiyenlerin hiç yemeyenlere kıyasla okumada 4 puan, matematikte 3 puan ve bilimde 4 puan geride kaldıkları görülmüştür. Bu sonuçların da özellikle demir başta olmak üzere bazı besin öğesi eksikliklerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca fast food yiyeceklerde yüksek miktarda bulunan yağ ve şekerin de dikkat ve tepki süresini etkilediği belirtilmektedir.

Ayrıca fast food tüketimi ve akademik başarı arasındaki bu ilişkinin diğer tüm değişkenler (fiziksel aktivite, televizyon izleme, sosyoekonomik durum, vb.) sabit tutulsa da değişmediği görülmüştür. Bu nedenle çocukların okul başarıları söz konusu olduğunda beslenme mutlaka gözönünde bulundurulmalı ve fast food tüketimi sınırlandırılmalıdır.

Kaynak:
Purtell KM, Gershoff ET. Fast Food Consumption and Academic Growth in Late Childhood. CLIN PEDIATR, Published online before print December 5, 2014, doi: 10.1177/0009922814561742.