İletişim için
Blog Haberler

Dünya Sağlık Örgütü kırmızı eti Karsinojenik olarak değerlendirdi

Kırmızı Et

Dünya Sağlık Örgütü alt kuruluşu olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı’nda 10 ülkeden 22 uzmanın oluşturduğu çalışma grubu günümüze kadar yapılmış tüm bilimsel çalışmaları inceledikten sonra kırmızı et tüketimini insanlar için ‘olası karsinojenik’ olarak değerlendirildi. Elde edilen kanıtlar sınırlı olması nedeniyle ‘olası risk’ grubunda bir değerlendirme yapılmış olup; en güçlü ilişki kolorektal kanser için bulunmuştur. Ayrıca pankreas ve prostat kanserleri ile de ilişkili olabileceği belirtilmiştir.

İşlenmiş Et

Salam, sosis, sucuk, füme, vb. işlenmiş etler ise doğrudan karsinojenik olarak sınıflandırılmıştır. İşlenmiş et konusundaki kanıtlar bu sonuca varmak için yeterli bulunmuştur ve yine en güçlü etki kolorektal kanser içindir. Yine mide kanseri riskini de arttırdığı yönünde veriler bulunmaktadır.

Et Tüketimi ve Etkileri

Et tüketimi, ülkeler arasında oldukça farklılık göstermektedir. Çok düşük oranlarda et tüketen ülkeler olduğu gibi et tüketimi % 100’e varan ülkeler de bulunmaktadır.

Yapılan değerlendirmede işlenmiş et tüketimindeki her 50 g’lık artışın kolorektal kanser riskini % 18 arttırdığı belirtilmiştir.

Bu sonuçlar farklı kanser türleri ve kırmızı et/ işlenmiş et arasındaki ilişkiyi değerlendiren 800’ün üzerindeki çalışmadan elde edilmiştir.

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı’nın direktörü olan Dr. Christopher Wild’a göre bu sonuçlar halk sağlığı önerileri içerisinde et tüketiminin kısıtlanmasını desteklemektedir ancak yine de dikkatli yorumlanmalıdır. Çünkü kırmızı etin aynı zamanda besleyici bir değeri vardır ve sağlığa olumlu etkileri de mevcuttur. Bu nedenle topluma yapılacak öneriler geliştirilirken risk değerlendirmesi iyi yapılmalı ve yarar ve zararları dengeleyecek beslenme önerileri sağlanmalıdır.

Peki ne kadar et yemeliyiz?

Yapılan çalışmalarda görülmektedir ki et tüketimi arttıkça – özellikle de işlenmiş et – kanser riski artmaktadır. Ancak bu durum hiç et yemeyeceğimiz anlamına gelmemektedir. Sağlıklı bir beslenme planı içerisinde zaman zaman kırmızı ete yer verilmeli ancak işlenmiş et tüketiminden kaçınılmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü dışında et tüketiminin kısıtlanmasını öneren Amerikan Kalp Birliği, Amerikan Kanser Topluluğu, Dünya Kanser Araştırma Fonu gibi başka kuruluşlar da bulunmaktadır. Örneğin Dünya Kanser Araştırma Fonu’nun bu konudaki önerisi kırmızı et tüketiminin haftada 500 g’ı geçmemesi gerektiği yönündedir.

Kaynak:

1) World Health Organization. International Agency for Cancer Research. IARC Monographs evaluate consumption of red meat and processed meat. 26 October 2015, http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr240_E.pdf <erişim 13.11.2015>

2) Harvard TH Chan. School of Public Health. WHO report says eating processed meat is carcinogenic: Understanding the findings.  November 3, 2015, http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/2015/11/03/report-says-eating-processed-meat-is-carcinogenic-understanding-the-findings/ <erişim 13.11.2015>