İletişim için
Blog Haberler

Çocukluk dönemindeki iyi beslenme çocukların sosyal gelişimini olumlu yönde etkiliyor

Maternal & Child Nutrition dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmaya göre çocukluk döneminde iyi beslenmenin çocukların sosyal davranışlarını ve gelişimlerini olumlu şekilde etkilediği sonucuna varılmıştır.

3 yaş grubu 1795 çocukla yürütülen bu çalışmada beslenme ile ilişkili fiziksel sağlık ve sosyal gelişim ilişkisi değerlendirilmiş. Yetersiz beslenmenin fiziksel etkileri anemi, ağız yaraları, saçlarda zayıflık gibi faktörler yönünden değerlendirilirken; sosyal gelişim de arkadaşlık, sözlü ifade, aktif sosyal oyunlar ve araştırmacı davranışlar yönünden değerlendirilmiştir.

Sonuçlara bakıldığında iyi beslenme ile beyin gelişimi ve zeka için gerekli olan sosyal davranışların daha iyi geliştiği görülmüştür. Ayrıca yine aynı çalışma kapsamında 8 yıl sonra aynı çocukları değerlendirdiklerinde pozitif sosyal davranışa sahip olan çocukların IQ’larının da daha yüksek olduğu görülmüştür.

Bu çalışma ile okul öncesi dönemde iyi beslenmenin çocukların sosyal gelişimi açısından önemini ortaya koyan araştırmacılar başlamak için hiçbir zaman geç kalınmadığını, kötü beslenmenin olumsuz etkilerini geri çevirmenin mümkün olduğunu belirtmektedirler.

Kaynak:
Jianghong Liu, Adrian Raine. Nutritional status and social behavior in preschool children: the mediating effects of neurocognitive functioning. Maternal & Child Nutrition, 2016; DOI: 10.1111/mcn.12321