İletişim için
Blog Haberler

Çinko takviyesi çocuk ölümleri ve hastalıkları azaltıyor

Çinko büyüme-gelişmede, bağışıklık, sinir ve üreme sisteminde önemli rolleri olan bir mineraldir. Vücut tarafından sentezlenemediği için de beslenme yoluyla yeterli düzeyde alınması gerekir. Ancak dünya genelinde her 6 kişiden 1’inde çinko yetersizliği görüldüğü ve 5 yaş altı çocuk ölümlerinin de 58’de 1’inin çinko yetersizliğinden kaynaklandığı belirtilmektedir. Yetersizliğine daha çok düşük ve orta gelirli ülkelerde rastlanmaktadır.

Yeni yapılan bir derlemede 205.401 çocuğu (6 ay-12 yaş arası) içeren çinko desteği ile ilgili 80 çalışmanın sonuçları bir araya getirilerek değerlendirilmiş ve çinko takviyesinin çocukluk döneminde karşılaşılan hastalık ve ölümleri azaltma ve büyümeyi destekleme üzerine etkileri olup olmadığına bakılmış. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde çinko takviyesi alan çocuklarda daha az diyare görüldüğü ve takviye almayanlara göre daha uzun boylu oldukları görülmüştür. Sonuç olarak çinko takviyesinin diyare (ishal) ve yetersiz beslenmeye bağlı gelişen enfeksiyonları azalttığı ve bu nedenle de çocuk ölümlerini önleyebileceği belirtilmiştir. Ayrıca dengeli bir diyetin yerini hiçbir takviyenin tutamayacağı ancak çinko yetersizliğinin sık görüldüğü az gelişmiş ülkelerde çocuk ölümleri ve hastalıklarını azaltmada çinko takviyesi önemli bir strateji olabileceği belirtilmiştir.

Kaynak :

Mayo-Wilson E et al. Zinc supplementation for preventing mortality, morbidity, and growth failure in children aged 6 months to 12 years of age.
The Cochrane Library, Published Online: 15 MAY 2014, DOI: 10.1002/14651858.CD009384.pub2.