İletişim için
Blog Haberler

Bilimsel değerlendirmeler antioksidanlar hakkında uyarıyor

Son yıllarda piyasaya çok sayıda beslenme destek ürünü sürülmekte ve bu ürünlerin önemli bir kısmı da oksijen radikalleri veya oksidatif stresin zararları konusunda bizleri uyarmaktadır.
 
Öncelikle nedir bu oksijen radikalleri derseniz basitçe şöyle açıklanabilir; vücudumuzda enerji üretimi oksijene bağımlı olarak gerçekleşir ve bu süreçte oksijen radikalleri oluşabilir. Bu radikallerin sayıca artması hücrelerde harabiyete ve ölüme neden olarak bazı hastalıklara yol açabildikleri bilinmektedir. Bu hastalıkların başında da kalp-damar hastalıkları, kanser, şeker hastalığı gibi hastalıklar gelmektedir. Bu ilişkiler nedeniyle de antioksidan takviyeleri birçok kişi tarafından korunma amaçlı tercihli edilmektedir. Ancak bu takviyelerin oksidatif stresi azalttığına dair bilimsel çalışmalar doğrultusunda kesin kanıtlar bulunmamaktadır. Hatta kimi zaman zarar bile verebilecekleri düşünülmektedir çünkü vücudun kendi savunma sistemini desteklemesi için bir miktar oksidatif stresin varlığına da gereksinim vardır. Bunun tamamen baskılanması bağışıklık sisteminin aktifleşmesini engelleyebilir.
 
Bu nedenle yeni yapılan geniş çaplı bir değerlendirme ile antioksidanların oksidatif stres üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda yapılan öneri bir eksiklik ya da yetersizlik görülmemesi durumunda bu antioksidan takviyeleri alınmamalıdır. Yetersizlik olması durumunda da bir hekim kontrolünde tercih edilmelidir. Daha önce de belirtildiği gibi vücutta bir miktar oksijen radikaline bağışıklık sisteminin aktifleşmesi gereksinim vardır. Bu nedenle de vücutta yetersizlik olmadığı halde bu takviyelerin alınması vücudun kendi sisteminin baskılanmasına neden olarak beklenenin aksine zarar verebilir.
 
Kaynak: Ghezzi P, Jaquet V, Marcucci F, Schmidt HHW. The oxidative stress theory of disease: levels of evidence and epistemological aspects. British Journal of Pharmacology, 2016; DOI:10.1111/bph.13544