İletişim için

Yüksek yağlı beslenme bağırsak floramızı etkiliyor

İnsan vücudunda çeşitli bölgelerde organizmaya zarar vermeden hatta bazıları fayda vererek yaşayan mikroorganizma topluluklarına vücudun normal florası denir. Sindirim sistemimizin normal florası doğumda sterilken, yeni doğan dönemde kazanılmakta ve yaşam boyu sabit kalmaktadır. Kalıcı floranın ana kaynağı doğum sırasında oluşmaktadır.

Doğum sonrasındaki birçok değişkende örneğin doğum şekli,  annenin beslenmesi, bebeğin beslenmesi gibi bağırsak floramızı etkilemektedir. Geçici flora çoğu hastalık oluşturmayan, bazen patojen olabilen, birkaç saatten birkaç haftaya değişebilen sürelerde kalan mikroorganizma topluluğudur.

Son yıllarda yapılan çalışmalarda beslenme tarzımızın da bağırsak floramızı etkilediği ve bu durumunda obeziteden diyabete pek çok hastalığa neden olabileceği gösterilmiştir, yapılan hayvan çalışmalarında yüksek yağlı diyetlerin bağırsak bakteri popülasyonunu ve beyine gönderilen doygunluk sinyallerini etkilediği görülmüştür.

Çalışma yapılan hayvanlar gruplara ayrılmış bir gruba yüksek yağlı bir gruba düşük yağlı beslenme uygulanmış kısa ve uzun dönemde bağırsaklarında oluşan değişimler takip edilmiş yüksek yağlı diyetin kısa sürede bağırsak sağlığı için önemli olan bakterilerin yok olmasına neden olduğu görülmüştür. Ayrıca yüksek yağlı diyet bağırsaklarda streptococcus mitis, Lactobacillus animals ve Enterococcus faecalis miktarını arttırmaktadır. Bu bakteriler nöronlara zarar vererek sinyalllerini bozmaktadır. 

Kaynak:

1- http://www.nutraingredients-usa.com/Research/High-fat-diets-may-change-gut-microflora-and-signals-to-the-brain-Rat-data.

2- Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 5 (1): 107-113, 2012 ISSN: 1308-0040, E-ISSN: 2146-0132, www.nobel.gen.tr