İletişim için

Yemekten önce 1 şişe su kilo vermeye yardımcı olabilir

Birmingham Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada ana öğünden yarım saat önce 500 ml su içilmesinin obez bireylerde kilo vermeye yardımcı olabileceği gösterilmiştir.

Obez bireylerle yürütülen bu çalışmada 84 katılımcı 12 hafta süre ile takip edilmiş. Katılımcıların tamamına ağırlık yönetimi danışmanlığı verilirken; bunların 41’inden ana öğün öncesi su içmesi istenmiş, 43’ünden sadece yemek öncesinde midelerinin dolu olduğunu hayal etmeleri istenmiş. Ayrıca katılımcıların çalışma süresince su dışında maden suyu, soda ve meşrubat gibi içecekleri içmelerine izin verilmemiştir.

12 haftanın sonunda yemek öncesi su içenlerin kontrol grubundakilere kıyasla 1.3 kg daha fazla kilo verdikleri görülmüştür.

Obesity adlı dergide yayınlanan bu çalışmada başlangıç için umut verici sonuçlar ortaya konmuştur ve araştırmacılar ileri çalışmalarla da elde edilen bu sonuçların tekrarlanmasını ümit etmektedirler.

Kaynak:
Paretti HM, Aveyard P, Blannin A, et al. Efficacy of water preloading before main meals as a strategy for weight loss in primary care patients with obesity: RCT. Obesity, 2015, 23: 1785-1791. DOI: 10.1002/oby.21167.