İletişim için

Yaklaşık yarım milyon kanser vakasının nedeni : Obezite

Yeni yapılan bir çalışmaya göre dünya genelinde 1 yıl içerisinde ortaya çıkan kanser vakalarının 1.5 milyon kadarının obeziteye bağlı gerçekleştiği belirtilmiştir. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı’nın yaptığı bu araştırmada 20 yaş ve üzeri bireylerin beden kitle indeksleri ve kanser görülme durumları değerlendirilmiş.

2012’de yapılan bu çalışmada ortaya çıkan 481.000 kanser vakasının obezite nedeniyle olduğu ve bunun 2012 yılında ortaya çıkmış olan yeni kanser vakalarının % 3.6’sına denk geldiği görülmüştür. Ayrıca kadınların erkeklerden daha fazla risk altında olduğu da bu çalışmadan elde edilen diğer bir sonuçtur. Obeziteye bağlı kanser vakası kadınlarda % 5.4 iken erkeklerde % 1.9 olarak bulunmuştur. Tüm dünya nüfusunun % 35’i şişman, bunların % 12’sinin de obez olduğu düşünüldüğünde bu veriler bir an önce önlem almanın gerekliliğini vurgulamaktadır.

Kaynak:
Arnold M, Pandeya N, Byrenes G, et al. Global burden of cancer attributable to high body mass index in 2012: a population-based study. The Lancet Oncology, 2015, 16(1): 36–46. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(14)71123-4