İletişim için

Tiroid nodülleri

Tiroid bezi içinde yer alan küre veya elipsoid şeklindeki oluşumlardır. Kimi zaman doktor muayenesinde tespit edilirlerken çoğunlukla ultrasonografi tetkiki ile saptanırlar. Tiroid nodülleri, elle yapılan doktor muayenesinde toplumun %5'inde tespit edilebilirken, ultrason ile toplumun %50 'sinde saptanabilmektedir. Yani elle tanı konulamayan küçük nodüller ultrason ile tespit edilebilmektedir ve neredeyse toplumda her iki yetişkinden birinde nodül bulunmaktadır. Kadınlarda daha sık görülürler. Yaş ilerledikçe görülme sıklığı artmaktadır.

Nodüller çoğunlukla zararsız oluşumlar olup bazı nodüller kanser riski taşımaktadırlar. Özellikle çocuk yaşta ve genç erişkinlerde nodül görülmesi, ailede tiroid kanseri olması, daha önce baş ve boyun bölgesine radyasyon tedavisi alınması, nodülde yakın zamanda büyüme olması durumlarında kanser riski artmaktadır. Ayrıca nodüllerin bazı ultrason özellikleri de hekimlere iyi ve kötü nodül ayrımını yapmada yol göstermektedir. Örneğin içi sıvı dolu nodül olan saf kistik nodüllerde kanser saptanma riski neredeyse yoktur. Oysa solid nodül denen katı nodüllerde kanser risk artmaktadır.

Tiroid nodüllerinin yaklaşık %95'i iyi huylu oluşumlarken, %5'i kötü huylu olabilmektedir. Doktorunuzun karar vereceği bazı istisnalar dışında nodüller için iki yol izlenebilir: birincisi ultrason ile belli aralıklarla takiptir, ikincisi tiroid ince iğne biyopsisidir. Bunun kararını doktorunuz verecektir. Nodülün özelliğine göre değişmekle birlikte 1-1,5 cm'den büyük tüm nodüllere biyopsi önerilmektedir.

Riskli nodüllerde yapılan biyopsi ile iyi huylu ve kötü huylu ayrımı yapılabilir. Biyopsi, basit, güvenli, sonucuna güvenilir ve iyi tolere edilebilen bir yöntemdir. Biyopside kötü huylu veya kötü huylu şüphesi saptandığı takdirde tedavi ameliyattır. Biyopsi sonucu iyi huylu çıkarsa periyodik olarak ultrason yapılarak takip edilir. Bazen de yapılan biyopsi, tanı koymak için yeterli olmayabilir. Bu duruma tanısal olmayan biyopsi denir ve en güvenilir, deneyimli merkezlerde bile %5 ihtimalle görülebilmektedir.

Tanısal olmayan biyopsi sonucu saptandığında tekrar biyopsi yapılmalıdır. Tiroid kanserlerinin çoğunluğunda tedavi başarısı çok yüksektir. Ancak tedavi edebilmek için öncelikle tanı konulmalıdır. Bu nedenle gerekiyorsa, teknik olarak kolay ve risksiz olan biyopsi geciktirilmeden uygulanmalıdır.