İletişim için

Tam tahıllı ürünler erken yaşta ölümleri azaltıyor

Tam tahıllı ürünlerin kullanımı pek çok hastalığa yakalanma riskini azaltıyor. Danimarka, İsveç ve Norveç ‘de 120.000 kişi ile yapılan kohort çalışmasında araştırmacılar tam tahıllı ürün tüketiminin artmasının kanser, koroner kalp hastalığı, felç ve diyabetten kaynaklı ölüm riskini %1-17 oranında azalttığını görmüşlerdir. Bu ülkelerde yaşayan insanlar son yıllarda kahvaltılık gevrek çeşitleri (müsli, yulaf, yulaf lapası) ve esmer ekmek tüketimleri ile tam tahıllı ürün tüketimlerini arttırmaktadırlar.

Araştırmacılar tam tahıllı ürünlerin hangi kaynaklardan alındığına baktıklarında Danimarka, İsveç, Norveçte’ de tam tahıllı kahvaltılık gevrekler ile gelen o günlük tam tahıllı ürün sıkılığının 30 g olduğu, İsveç’ de tam tahıllı kraker tüketimi ile bu miktarın 34-57 grama ulaştığı görülmüştür. Yaşları 30-62 arasında 120.010 kişi 1992-1978 arasında sürdürülen HELGA çalışmasına katılmış ve besin tüketim sıklığı anket formunu ayrıntılı incelenerek tam tahıllı ürün tüketim miktarları belirlenmiştir.

Johnsen ve ark. her bir ülkede hangi tam tahıl çeşitlerinin ne kadar miktarda kullanıldığını ve toplumda hangi hastalıkların görüldüğünü değerlendirmiştir. Bütün çalışmaların sonucunda tam tahıllı ürünlerin tüketiminin daha fazla olduğu toplumlarda kişilerin genel sağlık durumunun daha iyi olduğu, kronik hastalıkların daha az görüldüğü buna bağlı olarak ortalama yaşam sürelerinin daha uzun olduğu görülmüştür.

Kaynak:
1- http://www.foodnavigator.com/Science/Wholegrain-consumption-may-prevent-early-death