İletişim için

Karbonhidratı sınırlandırmak meme kanser oluşumunu azaltabilir

Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention’de yayınlanan “Risk of Breast Cancer Reccurrence Associated with Carbohydrate Intake and Tissue Expression of IGF1 Receptor” çalışmasına göre karbonhidrat alımının azaltılmasının tümör dokusu IGF-1 reseptöre pozitif kadınlarda meme kanser riskini azaltabileceğini bulmuşlardır. Çalışmalar obezite, diyabet ve kanserin biyolojik yolakları benzerlik göstermektedir. İnsülin/insülin benzeri büyüme hormonu yolağının fazla aktive olması kandaki IGF1 kullanılabilirliğini arttırmaktadır. Bu da meme kanseri tanısı olan hastalarda kötü prognoza neden olmaktadır. 

Meme tümör dokusunda IGF1 reseptörleri bulunmuştur ve bu reseptörlerin ekspresyonu meme kanseri tanılı hastalarda tedavi direnci oluşturmaktadır. Diyet insülin aktivasyonunu etkileyebileceği için araştırmacılar diyetin özellikle meme tümör dokusunda IGF1 reseptör ekspresyonunu etkileyip etkileyemeyeceğini merak etmişlerdir.

Bu çalışma kadınlarda meme kanseri nüksetmesi IGF1 reseptörleri ile pozitif ilişki göstermektedir. Çalışmada tanıdan sonra karbonhidrat alımının azaltılması meme kanserinin nüksetme riskini azaltabileceğini göstermektedir.

Bu çalışma meme kanser tanısı alan hastalarda primer tümöre göre moleküler karakteristikler temel alınarak bireysel beslenme programlarının oluşturulmasının gerekliliğini öngören ilk çalışmadır. Bulguların desteklenebilmesi için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kaynak :

Emond JA, Pierce JP, Natarajan L et al. Risk of Breast Cancer Recurrence Associated with Carbohydrate Intake and Tissue Expression of IGFI Receptor. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2014 Jul;23(7):1273-9. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-13-1218. Epub 2014 Apr 22.