İletişim için

Hayvansal yağlar hamilelikte şeker hastalığı riskini arttırıyor

Gestasyonel Diabetes Mellitus (GDM) olarak adlandırılan halk arasında ise hamilelik şekeri olarak bilinen bu sağlık problemi ilk kez hamilelikte ortaya çıkan ve genellikle hamileliğin bitimiyle sonlanan bir durumdur. Tedavi edilmemesi durumunda hem anne hem de bebek için ciddi sorunlara (hipertansiyon, sezeryan doğum, bebeklerde bazı sakatlıklar, solunum sıkıntıları, obezite, şeker hastalığı, vb.) yol açabilmektedir.

Bu nedenle risk faktörlerinin iyi bilinmesi ve bu durumun önüne geçilmesi önemlidir. Annenin yaşının yüksek olması, obez olması, ailesinde şeker hastalığının varlığı bilinen en önemli risk faktörleridir. Bunların yanı sıra beslenme alışkanlıkları da bu duruma yol açabilmektedir.

Diyetsel yağ alımının GDM oluşumuna etkisini değerlendiren geniş çaplı bir çalışmada 13.475 gebenin (860 GDM vakası) gebelik öncesi toplam yağ alımı ve yağların tipi ve kaynağı hakkındaki verileri elde edildikten sonra yapılan analizlerde gebelik öncesi yüksek miktarda hayvansal yağ ve kolesterol alımının GDM riskini anlamlı düzeyde arttırdığı bulunmuştur.

Kaynak:

Bowers K, Tobias DK, Yeung E, et al. A prospective study of prepregnancy dietary fat intake and risk of gestational diabetes, Am J Clin Nutr, 2012, 95:446–53).