İletişim için

BPA alternatifleri yağ hücresi oluşumunu tetikliyor mu?

Besinlerin paketlenmesinde kullanılan bisfenol A (BPA) son zamanlarda sağlık üzerine olumsuz etkilerinin gösterilmesiyle çokça konuşulan bir kimyasal haline gelmiştir. Bu nedenle tüketicilerin önemli bir kısmı BPA içermeyen alternatifleri tercih etmeye başlamıştır. Ancak yeni yapılan bir çalışmada bu alternatif ürünlerde kullanılan bisfenol S’nin de zararlı olabileceği görülmüştür.
 
BPA, 1960'lı yıllardan bu yana yiyecek ve içeceklerin paketlenmesinde, metal kutu, plastik şişe ve pipet gibi ürünlerde kullanılan bir kimyasaldır. Ancak son yıllarda yapılan çeşitli araştırmalarda BPA'nın vücudun hormon sistemini etkileyerek çeşitli yan etkilere neden olabileceği gösterilmiştir. Bu çalışmalardan bazıları BPA'nın tansiyonu yükseltebileceği, kadınlarda kısırlığa yol açabileceği gibi sonuçlar ortaya koymuştur.
 
Bu sonuçlar üzerine hem üreticiler hem de tüketiciler BPA içermeyen alternatiflere yönelmiştir. BPS de bu alternatiflerden biridir. BPS’nin benzer etkilerinin olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada araştırmacılar gönüllü bireylerden yağ öncü hücre örneklerini alıp laboratuvar ortamında bunları BPS'ye maruz bırakarak yağ hücresine dönüşümlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini analiz etmişler. Hücreler 14 gün boyunca farklı miktarlarda BPS'ye maruz bırakıldıktan sonra incelendiğinde hangi miktarda olursa olsun BPS'nin yağ hücresi oluşumunu tetiklediği görülmüştür.
 
Elde edilen bu sonuçlardan hareketle BPS'nin de BPA’ya benzer şekilde yağ hücresi oluşumunu etkilediği, yağ birikimi ve yağ metabolizmasında önemli olan genlerin kodlanmasında benzer etkiler gösterdiği yorumu yapılmıştır. 
 
Kaynak: Boucher JG, Ahmed S, Atlas E. Bisphenol S Induces Adipogenesis in Primary Human Preadipocytes From Female Donors. Endocrinology, First Published Online: March 22, 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1210/en.2015-1872.