İletişim için

Akromegali nedir?

Vücuttaki tüm hormonların komuta merkezi olan hipofiz bezi beyinde yer alır ve hipofiz bezindeki bazı iyi huylu kitleler aşırı büyüme hormonu salgılayabilir. Bu hormon fazlalılığı, zamanla vücutta bir takım anormalliklere ve hastalıklara yol açmaktadır. Bu hastalıklar ve anormalliklerin tümüne akromegali denilmektedir. Nadir görülmektedir. Hastalığın başlamasından tanıya kadar geçen süre 6-10 yıl olabilmektedir. Hastalık yavaş ilerlediği için ve başlangıçta belirtiler silik olduğu için çoğu zaman tanı gecikmektedir.

Eğer yüzde kabalaşma, çene kemiğinde ve alında irileşme, el veya ayaklarda büyüme ile birlikte baş ağrısı, aşırı terleme, halsizlik, cinsel fonksiyon bozukluğu varsa bir endokrinoloji uzmanına başvurmakta fayda vardır. Özellikle erişkin dönemde ayakkabı numarasında büyüme olması bir hastalık belirtisi olabilir. Hipertansiyon, kalp hastalığı ve şeker hastalığı da ilerlemiş akromegali vakalarında ortaya çıkabilmektedir. Akromegali vakalarının %90'ında uyku apne sendromu ve eşlik eden horlama görülebilmektedir. Eklem ağrıları, özellikle de el sinirlerinde sıkışmaya bağlı elde uyuşma, ağrı görülebilmektedir. Akromegali hastalarında kolon kanseri ve tiroid kanseri riskinin arttığı düşünülmektedir.

Şüphelenilen hastalarda tarama, büyüme hormonu ve insülin benzeri büyüme faktörü-1 hormonu düzeylerine bakılarak yapılır. Tarama testi pozitif olan hastalarda ise şeker yüklemesi ile beraber büyüme hormonu düzeyleri bakılarak kesin tanı konulur. Tanı sonrası hipofiz bezinin MR görüntülemesi yapılarak hipofizdeki lezyon saptanır. Lezyon saptandıktan sonra ise burundan girilerek yapılan bir cerrahi işlem ile lezyon çıkarılır. İşlem deneyimli ellerde yapıldığında sonuçlar oldukça başarılıdır. Operasyonu beyin cerrahi uzmanı gerçekleştirir. Cerrahi öncesi veya sonrası ilaç tedavisi de verilebilmektedir. Ancak tedavide esas cerrahidir. Bazı vakalarda gamma knife denilen ışın tedavisi de verilebilmektedir. Kronik bir hastalık olup ömür boyu kontrol gerekmektedir. Başarılı tedavi ile sonuçlar yüz güldürücüdür.

Acromegaly: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 99: 3933–3951, 2014.